Sociëteit Jan Hamdorff is in het Gooi al meer dan een halve eeuw een uniek instituut. Zij draagt haar naam Sociëteit Jan Hamdorff naar de voormalige eigenaar (1860-1931) van het fameuze Grand Hotel Hamdorff aan de Brink in Laren. In “Het Kroegje” van dit hotel werd aan de stamtafel op 15 januari 1959 de Sociëteit opgericht. 

De Sociëteit is een vereniging voor heren en heeft als doelstelling de bevordering van het gezellige verkeer tussen de leden. Het is een multifunctionele vereniging, die een platform biedt voor sociale, culturele en sportieve activiteiten. Binnen dit kader speelt zich een boeiend en veelzijdig verenigingsleven af. 

Contact van mens tot mens

Sociale netwerken gedijen als nooit te voren. Linkedin, Facebook, Hyves en miljoenen tweets per dag zijn een belangrijke voorziening  voor een permanente honger naar contact. Mensen willen met elkaar  verbonden zijn. Een ontwikkeling die niet meer weg te denken valt. Via de elektronische snelweg openbaart zich een virtuele wereld aan ons. Boeiend en echt van deze tijd. Persoonlijk contact van mens tot mens is en blijft echter onmisbaar in de echte wereld. We zijn immers fysieke personen die behoefte hebben aan fysieke contacten. Daarom spelen verenigingen nog altijd een belangrijke rol in het maatschappelijk leven. Te midden van die snelle elektronische wereld blijft er behoefte bestaan aan een plaats waar men elkaar persoonlijk kan ontmoeten, een goed gesprek kan voeren of een luisterend oor kan vinden. Een plek waar men samen dingen onderneemt en beleeft.
In Laren bevindt zich zo’n ontmoetingsplaats: de Sociëteit Jan Hamdorff. Deze Sociëteit vormt al meer dan vijftig jaar een levend en levendig bewijs dat persoonlijk contact tussen mensen belangrijk is en blijft. Gevarieerd gezelschap 

Kenmerkend voor de Sociëteit is de ongedwongen sfeer en camaraderie onder de leden. Het motto `alles mag, niets hoeft` staat hoog in het vaandel. Welke mensen zijn er lid? Dit is een zeer gevarieerd gezelschap. Zij zijn of waren actief in vele takken van het bedrijfsleven, de politiek, de medische beroepsgroep, dan wel als zelfstandig ondernemer. Zij komen uit alle delen van het Gooi, dus niet alleen uit Laren. Er is geen maximumleeftijdsgrens verbonden aan het lidmaatschap. De  (vroeg)gepensioneerden maken momenteel nog het merendeel uit van het ledenbestand. Zij steken veel tijd in het initiëren en organiseren van de vele activiteiten. Er is ook een groeiende groep jongere leden actief binnen de vereniging. Voor hen is van belang dat zij met elkaar van gedachten kunnen wisselen over zaken die met hun dagelijkse werkkring te maken hebben. Meningen toetsen aan leeftijdgenoten is waardevol.  Ze willen ook vaak zomaar met elkaar een biertje drinken. Dat kunnen ze immers niet via internet! De jongere leden zijn de beste garantie voor de continuïteit van de vereniging.

Al met al is  de Sociëteit Jan Hamdorff  een unieke vereniging in het Gooi, historisch verankerd in Laren. 

Wilt U meer informatie over de Sociëteit Jan Hamdorff? Onder contact ziet u hoe u ons kunt vinden.